Hotface14/12/201810:23

Nhạc sĩ Trọng Đài hơn ca sĩ Mai Hoa 18 tuổi nhưng họ không giống như nhiều mối tình nghệ sĩ khác ''sớm hợp, chóng tan

Sơn Hà - Huy Phúc - Xuân Quý - Bạt Tuấn
Avatar