Truyền hình 07/11/2018 02:30

Ngọc Lan hết lời khen ông xã Thanh Bình, khóc nghẹn vì đã tìm được đúng người đàn ông của đời mình.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Đông Tây Promotion Channel

Avatar