Truyền hình07/11/201802:30

Ngọc Lan hết lời khen ông xã Thanh Bình, khóc nghẹn vì đã tìm được đúng người đàn ông của đời mình.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Đông Tây Promotion Channel

Avatar