Diễn viên Thanh Bình - người đàn ông khiến nửa địa cầu ao ước

Ngọc Lan hết lời khen ông xã Thanh Bình, khóc nghẹn vì đã tìm được đúng người đàn ông của đời mình.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Đông Tây Promotion Channel

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>