Sao28/02/201907:14

Xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện ra mắt phim, Mai Phương chia sẻ về tình hình sức khỏe và nói một câu khiến người nghe phải suy nghĩ: 'Khi biết rõ mình còn bao nhiêu lâu, thì bạn càng hiểu rõ là mình cần phải làm gì và cần sống như thế nào'.

Châm Phạm

Nguồn: Youtube @8 Sài Gòn, @Phụ nữ và gia đình, @Dương Bảo Thủy Channel

Avatar