Thế giới06/05/201907:00

Hệ thống điểm chấm điểm công dân đang được thí điểm tại một số ngôi làng tại Trung Quốc. Làm việc tốt được cộng điểm, việc xấu bị trừ điểm, và hệ thống điểm trở thành căn cứ để người dân xin việc, tìm bạn đời, vay ngân hàng... Tuy nhiên, với một số người, cách chấm điển này trở thành cơn ác mộng. Họ có thể bị mất trợ cấp xã hội chỉ vì chưa dọn sạch chuồng dê trong nhà, và hàng xóm bên cạnh sẵn sàng báo cáo với cấp trên khiến họ bị trừ làng.

Q.N (Video: CNA Insider)

Avatar