Trong nước02/06/202111:02

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM ghi nhận đã có 248 mẫu xét nghiệm kết quả dương tính có liên quan đến điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng.

Đình Tuyến - Lê Thảo
Avatar