Hài 03/10/2017 11:25

Những ứng dụng dưới đây sẽ giúp bạn "troll" bạn bè của mình, nhưng nhớ là... chạy thật nhanh trước khi bị sưng mặt.Windy
Clip: Moon

Avatar