Quân sự18/12/201711:48

Mìn không chỉ là công cụ hiệu quả để sát thương sinh lực đối phương, mà còn tạo nên áp lực tâm lý có thể ngăn cản cả sư đoàn, bởi người lính sẽ sợ hãi do các mối đe dọa chưa nhìn thấy.

Nguồn QPVN

Avatar