Quân sự25/01/201909:00

Bước sang đầu năm mới, Trung Quốc đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi ra thông báo một loạt những vũ khí mới.

Theo: CNN, Video: Military News 97, CCTV, Youtube @Tonkatsu298

Avatar