Thế giới08/09/202010:26

Liên hoan âm nhạc quân sự quốc tế "Tháp Spasskaya" ở Nga năm nay hầu như không có khán giả do đại dịch Covid-19.

Lê Nguyễn

Avatar