Dịch vụ chuyển thư bằng tên lửa hành trình có 1-0-2 ở Mỹ

Vào sáng 8/6/1959, vụ chuyển phát nhanh thư bằng tên lửa đầu tiên được thực hiện

Nguồn Youtube@Business Insider, British Pathé

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>