Thế giới21/11/201804:16

Vào sáng 8/6/1959, vụ chuyển phát nhanh thư bằng tên lửa đầu tiên được thực hiện

Nguồn Youtube@Business Insider, British Pathé
Avatar