Thế giới16/04/202007:37

Dịch bận dần qua, cuộc sống từng bước trở lại nếp cũ, nhưng các bác sĩ và các nhân viên y tế tại tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc lại đối mặt một nhiệm vụ khó khăn không kém.

Q.N (Theo SCMP| Video: CGTN, SCMP)

Avatar