Thời sự03/02/201710:35

Theo nghị định mới, việc giám sát các hành vi tiểu tiện hay xả rác nơi công cộng sẽ được sự hỗ trợ bởi các biện pháp nghiệp vụ, ghi hình, chụp ảnh...Đặc biệt, sẽ nâng cao việc giám sát của cộng đồng nhờ cơ chế mua tin. Người phát hiện các lỗi vi phạm sẽ được nhận chi phí mua tin không quá 10% số tiền phạt.

 

Theo VTV

Avatar