Cộng đồng 05/07/2019 03:21

Chứng kiến tình huống nguy hiểm, người dân xung quanh hoảng hốt chạy tới, tìm cách giải cứu cô gái.

Nguồn: Facebook Đức Thịnh/OFFB

Avatar
Avatar
Thanh 07/07/2019 22:25
Cô gái này có vấn đề về thần kinh à? Không coi trọng mạng sống của mình.