Cộng đồng05/07/201903:21

Chứng kiến tình huống nguy hiểm, người dân xung quanh hoảng hốt chạy tới, tìm cách giải cứu cô gái.

Nguồn: Facebook Đức Thịnh/OFFB

Avatar
Avatar
Cô gái này có vấn đề về thần kinh à? Không coi trọng mạng sống của mình.