Thế giới động vật 14/10/2019 11:45

Một con sư tử đơn lẻ đã bị đàn sư tử khác giết chết trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, con mồi...

Đ.T (Nguồn Wild Animals)
Avatar
Avatar
Xem mà muốn khóc luôn