Thế giới24/05/201708:00

Mọi người vẫn thường nghĩ Geisha là kỹ nữ, nhưng thực tế, Geisha chỉ những người bán nghệ, không bán thân. Những cô gái làm kỹ nữ ở Nhật trong những thời kỳ trước được gọi là Oiran, và các cô gái thanh lâu chỉ làm bạn với giới quý tộc là các Tayu. Có sự khác biệt lớn giữa Geisha, Tatu và Oiran, dù đôi khi cũng dễ nhầm lẫn 3 đối tượng này với nhau.Q.N (Video: NHK, Only in Japan, Youtube... )

Avatar