Thời sự26/07/202109:25

Hàng loạt lái xe Grab tại Hà Nội đi giao hàng trong giai đoạn giãn cách bị xử phạt lỗi ra đường với lý do không chính đáng.

Đình Hiếu

Avatar