Trâu rừng là con mồi nguy hiểm và đầy rủi ro mà sư tử luôn phải chú ý đề phòng khi giao chiến

Nguồn: EBS
Avatar
Avatar
Hỏi như trẻ con vậy ? Quy luật sinh tồn của tự nhiên, con người can thiệp vào làm gì.