Mạng xã hội06/08/201904:02

Một phụ nữ trung niên người Trung Quốc vừa bị đánh vừa bị chê cười vì đi sai đường còn lao vào tấn công người khác.

Nguồn Shanghaiist

Avatar
Avatar
Đúng kiểu phụ nữ Trung Quốc.