Đời sống22/04/202108:15

Không thả lưới, giăng câu, chỉ với 2 bàn tay anh Trần Văn Hiếu (Đồng Tháp) có thể bắt mấy kí cá, tôm trong 30 phút ngắn ngủi.

Quang Đăng

Avatar