Hổ mang chúa nổi danh là kẻ săn rắn nhờ tập tính man rợ chuyên ăn thịt đồng loại

Đ.T (Theo Nationalgeographic)
Avatar