Gia đình rái cá đã cùng nhau tấn công và giết chết cá sấu caiman, con vật được xem là hung thần Amazon.

Theo Nat Geo Wild
Avatar