Thời sự09/08/202106:00

Sau khi một số chợ tạm đóng cửa vì liên quan đến các ca F0, nhiều quận ở Hà Nội đã triển khai các điểm bán hàng lưu động để đảm bảo nhu cầu mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của người dân.

Nguyễn Đức 

Avatar
Avatar
Do chỉ thị hường cách ly phương, quận cách ly quận.... vậy mô hình này nên mở rông đến từng phường trên cả nước được không?