Mạng xã hội07/10/202105:17

Mò vào tiệm làm tóc để kiếm ăn nhưng tên trộm lại bỏ đi, chấp nhận trắng tay vì chê điện thoại dỏm.

Nguồn MXHGT
Avatar