Du lịch 14/01/2019 08:30

Thành phố Grasse là nơi đã sản sinh ra hơn 60 loại hương phẩm nổi tiếng, với loại sớm nhất đã từ năm 1747.

Hoài Thu (Nguồn: Great Big Story)

Avatar