Trong nước 13/04/2019 09:17

Trên thực tế, khoảng 1,5 - 2 triệu người đã đổ về Đền Hùng trong khi nơi đây chỉ phục vụ được khoảng 500.000 người một lúc.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar