Thời sự14/04/201912:29

Tại lễ hội Đền Hùng 2019, do lượng người đổ về quá đông nên vẫn xảy ra tình trạng lạc trẻ em.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar
Avatar
Đến ngày lễ...nơi đây sẽ rất đông...Tôi hi vọng phân luồng vào ra cho thuận tiện người vào làm lễ. Tránh tình trạng quá đông dẫn đến thất lạc hay mất giấy tờ...