Thế giới 03/11/2018 08:00

Trầu lửa là món ăn đường phố khá phổ biến ở Ấn Độ, có cách thưởng thức rất độc đáo.

Theo Great Big Story

Avatar