Thời sự29/08/201905:55

Đến 1 giờ 30 sáng 29/8, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy tại Công ty Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) những người dân quanh công ty này phải thức trắng đêm trông đồ đạc.

Đình Hiếu

Avatar