Đời sống01/10/202002:00

Gói Hà Nội trong 1 chiếc hộp. Đó là ý tưởng độc đáo của dự án phi lợi nhuận mang tên "Hà Nội Reo Vang Bình Minh". Dự án bắt nguồn từ cuộc thi sáng kiến cộng đồng "Vì một Hà Nội đáng sống" với sứ mệnh lan toả những giá trị tốt đẹp, đồng thời khơi gợi cảm xúc tích cực về Hà Nội.

Thực hiện: Khánh Linh

 

Avatar