Mạng xã hội 16/05/2019 11:30

Lợi dụng lúc khách ngủ gục trên bàn, thanh niên đã bỏ vào ba lô 2 chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi khiến chủ quán 'ấm ức'.

Video: Facebook Trần Quốc Cường

Avatar