Thể thao14/08/201709:56

Không phải là roller coaster cao nhất thế giới như Kingda Ka, ở công viên Six Flags Great Adventure, New Jersey, Mỹ (136m) hay tốc độ 160km/h và dốc 81 độ trong khúc cua đầu tiên như Fury 325 mà Arashi còn quay tròn luôn chính ghế đang ngồi và đang được coi là vòng quay roller coaster “điên rồ” nhất thế giới.Nguồn Clip: GAG

Avatar