Sức khỏe 15/12/2017 11:56

Hãy thử lấy một que tăm và chọc vào tay mình, bạn sẽ hiểu vì sao tăm không phải là sự lựa chọn hữu hiệu để vệ sinh răng miệng.

Video: Tech Insider
Avatar
Avatar
Tới 25/10/2018 08:07
Tôi cũng đã từng dùng tăm và gặp hậu quả như vậy.