Đời sống 26/01/2020 07:30

Năm tuổi có thật hay không? Cần quan niệm thế nào cho đúng về năm tuổi và nên chuẩn bị những điều gì nếu năm Canh Tý bị coi là không mấy tốt đẹp với một số tuổi nhất định? Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ đưa ra những lời giải đáp, gợi ý khoa học và dễ hiểu cho những vấn đề trên.

Thực hiện: Bạt Tuấn - Như Quỳnh
Avatar