Đời sống19/07/202010:00

Một tiệm tóc đã đầu tư 650 triệu lắp ráp xe cắt tóc lưu động phục vụ sinh viên với giá chỉ 2.000 đồng/người. Hiện tiệm đã phục vụ khoảng hơn 1000 lượt sinh viên. Trong thời gian tới, tiệm tóc mong muốn có thể triển khai phục vụ thêm đối tượng lao động nghèo.

Nguyễn Đức 
Avatar
Avatar
Tôi cảm ơn. Những người làm việc tốt cho sinh viên. Giá 2000VNĐ rất rẻ, thậm chí 5000, 10000 cũng đã rẻ rồi.