Thế giới động vật 15/04/2019 08:00

So với hầu hết loài chim, vẹt sở hữu một bộ não thực sự đặc biệt, giúp chúng có thể bắt chước tiếng người.

Hoài Thu (Video: Zoo Knoxville)

Avatar