Thế giới động vật 30/08/2018 06:56

Nhiều người vẫn nghĩ, quá trình vượt cạn của người phụ nữ là gian khổ nhất trên thế gian, nhưng xét trong thế giới rộng lớn, vẫn có những ca sinh nở đau đớn, nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều.

Video: Tech Insider
Avatar