Sức khỏe 15/09/2018 08:30

Trẻ phát triển quá nhanh, vượt quá tiêu chuẩn có thể dẫn tới nhiều nguy cơ nguy hại cho sức khỏe trẻ sau này.

Theo: Parents, Babycare, Video: Yasena Yakimova, Barcroft TV, Nurture, Health Science Channel

Avatar