Sức khỏe 17/07/2018 05:05

Chỉ từ những thay đổi nhỏ trong cơ thể, nếu tinh ý các chị em có thể xác định được mình “đã trúng thưởng”.

KO (Video: Parents, lorilmt, Mimi Ikonn, KidsHealth.org)

Avatar