Thời sự09/11/201710:45

Cùng gặp gỡ đầu bếp nổi tiếng của khách sạn Marriott Hà Nội, người đã có 20 năm kinh nghiệm phục vụ bữa ăn cho chính trị gia trên thế giới để hiểu phần nào về chuyện ăn uống của các yếu nhân.

Theo VTC14

Avatar