Quốc tế 10/05/2019 03:47

Nghi phạm Trương bước đầu khai nhận, anh ta là 1 đầu bếp, vì công việc kiếm tiền khó khăn, thế nên đã cùng các con học cách làm tiền giả ở trên mạng rồi đưa cho vợ chi tiêu, mua sắm.

Theo Pear

Avatar