Thế giới20/12/201807:30

Tại triển lãm này, những món ăn kinh dị nhất thế giới được trung bày và cho phép người tham quan nếm thử. Thử khách có thể muốn ói mửa vì những món ăn đặc biệt này, nhưng không cần lo lắng vì triển lãm có bán túi nôn để phục vụ các thượng đế.

Video: Reuters, World News

Avatar
Avatar
Thua mắm tôm và tiết canh của Việt Nam hết