Thời sự16/05/201911:27

Chiều ngày 16/5, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên đã đánh và tát nhiều học sinh, đã nói lời xin lỗi phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Hoài Anh - Thanh Hùng

Avatar
Avatar
Phòng giáo dục và đào tạo và UBND, HDND cần phải xem xét lại việc tuyển chọn cán bộ, giáo viên. Không nên chỉ chọn về kiến thức mà còn phải chọn về đạo đức và văn hóa. Thế này thì nhà trường mới ổn định được