Thế giới động vật 17/03/2020 07:14

Trăn gấm bị một kẻ thù không thể ngờ đến tấn công làm cản trở bữa ăn.

Video: Youtube@Ojatro
Avatar