Thế giới 22/08/2019 01:38

Khi tới đây, những triệu phú nuôi mộng trở thành phi hành gia có thể hiện thực hóa ước mơ của mình.

Theo: DM, Video: Spaceport America

Avatar