Góc nhìn thẳng08/03/201910:44

Nhiều vấn đề nóng nhất về BOT đã được đặt ra với đại diện Bộ Giao thông Vận tải, kể cả chuyện lợi ích nhóm trong cuộc trao đổi trên đây.

Góc Nhìn Thẳng
Avatar