Góc nhìn thẳng 08/03/2019 10:44

Nhiều vấn đề nóng nhất về BOT đã được đặt ra với đại diện Bộ Giao thông Vận tải, kể cả chuyện lợi ích nhóm trong cuộc trao đổi trên đây.

Góc Nhìn Thẳng
Avatar