Hài15/05/201911:42

Do có nhiều người hỏi đường và không muốn bị làm phiền khi đang 'ngon giấc' nên cụ ông đã treo biển siêu lạ và cái kết cười rung rốn

Video: Youku

Avatar