Quốc tế 23/11/2018 05:14

Đang nghe điện thoại thì bị tên cướp xông tới rút súng uy hiếp, nam cảnh sát vẫn phản xạ rất nhanh và rút súng bắn gục tên cướp.

Theo LiveLeak

Avatar
Avatar
Tèo 25/11/2018 13:50
Tên cướp trúng đạn nằm xuống, còn viên cảnh sát không thấy tăm hơi đâu. Chắc cả hai cùng...tèo.