Đời sống 14/02/2019 03:36

'Ông lợn' tại La Phù (Hà Nội) là loại lợn trắng, chân dài được nuôi từ lúc 30 kg đến khi đạt 240 kg để phục vụ lễ hội.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar