Mạng xã hội 09/01/2020 03:54

Người đàn ông chạy xe ôm công nghệ đang chở khách đứng dừng chờ đèn đỏ thì gặp "biến"

Nguồn Facebook@OFFB

Avatar