Đời sống 21/03/2020 10:19

Trên nền nhạc bài “Ghen Cô vy”, người dân Trúc Bạch gửi niềm tiên chiến thắng dịch Covid- 19 đến người dân cả nước.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
linh 21/03/2020 13:07
Cảm động quá Dễ thuong quá Tôi yêu Việt Nam của tôi!